Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
28. mai 03:50
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
94. Tore Bergby Luksefjell
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:27 14
Jotka 9/3 16:19 9/3 16:19 14 03:52 12,9 km/t 03:52 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 20:51 10/3 00:38 14 04:32 12,8 km/t 08:24 03:47 03:47 31,1 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 07:32 10/3 12:48 14 06:54 11,3 km/t 15:18 05:16 09:03 37,2 78 km 186 km
Tana 10/3 22:23 11/3 03:36 14 09:35 12,2 km/t 24:53 05:13 14:16 36,4 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 11:05 12/3 03:53 14 07:29 12,6 km/t 32:22 16:48 31:04 49,0 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 09:50 12/3 16:34 11 05:57 12,6 km/t 38:19 06:44 37:48 49,7 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 02:33 13/3 09:08 11 09:59 12,5 km/t 48:18 06:35 44:23 47,9 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 15:14 13/3 21:04 11 06:06 13,4 km/t 54:24 05:50 50:13 48,0 82 km 679 km
Sirbma 14/3 03:32 06:28 11,4 km/t 60:52 50:13 45,2 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 42min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:42 Neiden 1 11/3 11:05 12/3 03:53 16:48
08:00 Karasjok