Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
20. mai 17:13
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
119. Aki Holck Rovaniemi

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 53min 9/3 16:45 9/3 16:45 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 32min 9/3 21:17 10/3 01:03 3h 46min 14 / 14
3 Levajok 1 6h 38min 10/3 07:41 10/3 13:26 5h 45min 14 / 13
4 Tana 9h 42min 10/3 23:08 11/3 15:35 16h 27min 13 / 12
5 Neiden 1 6h 27min 11/3 22:02 11/3 22:02 0 12 / 12
6 Kirkenes 6h 36min 12/3 04:38 12/3 12:18 7h 40min 12 / 11
7 Neiden 2 11h 04min 12/3 23:22 13/3 07:00 7h 38min 11 / 10
8 Varangerbotn 6h 31min 13/3 13:31 13/3 13:35 4min 10 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:52 9/3 16:45 3h 53min 14 39 / 38
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:45 9/3 21:17 4h 32min 14 38 / 30
3 Skoganvarre - Levajok 1 10/3 01:03 10/3 07:41 6h 38min 14 25 / 29
4 Levajok 1 - Tana 10/3 13:26 10/3 23:08 9h 42min 13 30 / 34
5 Tana - Neiden 1 11/3 15:35 11/3 22:02 6h 27min 12 47 / 46
6 Neiden 1 - Kirkenes 11/3 22:02 12/3 04:38 6h 36min 12 9 / 9
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 12:18 12/3 23:22 11h 04min 11 12 / 14
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 07:00 13/3 13:31 6h 31min 10 20 / 19
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 13:35   0 10 8 /