Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
13. juni 00:54
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
119. Aki Holck Rovaniemi
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:52 14
Jotka 9/3 16:45 9/3 16:45 14 03:53 12,9 km/t 03:53 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 21:17 10/3 01:03 14 04:32 12,8 km/t 08:25 03:46 03:46 30,9 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 07:41 10/3 13:26 13 06:38 11,8 km/t 15:03 05:45 09:31 38,7 78 km 186 km
Tana 10/3 23:08 11/3 15:35 12 09:42 12,1 km/t 24:45 16:27 25:58 51,2 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 22:02 11/3 22:02 12 06:27 14,6 km/t 31:12 00:00 25:58 45,4 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 04:38 12/3 12:18 11 06:36 11,4 km/t 37:48 07:40 33:38 47,1 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 23:22 13/3 07:00 10 11:04 11,3 km/t 48:52 07:38 41:16 45,8 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 13:31 13/3 13:35 10 06:31 12,6 km/t 55:23 00:04 41:20 42,7 82 km 679 km
Sirbma 00:00 55:23 41:20 42,7 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 17min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:17 Tana 10/3 23:08 11/3 15:35 16:27
08:00 Karasjok