Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
24. mars 03:07
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
90. Kari Thomassen Tana
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:23 14
Jotka 9/3 16:23 9/3 16:23 14 04:00 12,5 km/t 04:00 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 21:05 10/3 02:42 14 04:42 12,3 km/t 08:42 05:37 05:37 39,2 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 09:24 10/3 15:35 12 06:42 11,6 km/t 15:24 06:11 11:48 43,4 78 km 186 km
Tana 11/3 02:04 10:29 11,2 km/t 25:53 11:48 31,3 117 km 303 km
Neiden 1 94 km 397 km
Kirkenes 75 km 472 km
Neiden 2 125 km 597 km
Varangerbotn 82 km 679 km
Sirbma 74 km 753 km
Levajok 2 73 km 826 km
Karasjok 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 46min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:46 Tana 11/3 02:04  
08:00 Karasjok