Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
22. juli 16:29
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
107. Torsten Kohnert Slussfors Sluttplassering: 22
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:40 14
Jotka 9/3 16:41 9/3 16:41 14 04:01 12,4 km/t 04:01 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 21:50 10/3 02:25 13 05:09 11,3 km/t 09:10 04:35 04:35 33,3 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 09:23 10/3 15:20 13 06:58 11,2 km/t 16:08 05:57 10:32 39,5 78 km 186 km
Tana 11/3 01:23 11/3 17:54 13 10:03 11,6 km/t 26:11 16:31 27:03 50,8 117 km 303 km
Neiden 1 12/3 01:42 12/3 08:01 13 07:48 12,1 km/t 33:59 06:19 33:22 49,5 94 km 397 km
Kirkenes 12/3 14:23 12/3 20:16 12 06:22 11,8 km/t 40:21 05:53 39:15 49,3 75 km 472 km
Neiden 2 13/3 07:51 13/3 13:45 11 11:35 10,8 km/t 51:56 05:54 45:09 46,5 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 20:50 14/3 03:07 11 07:05 11,6 km/t 59:01 06:17 51:26 46,6 82 km 679 km
Sirbma 14/3 10:00 14/3 16:08 11 06:53 10,8 km/t 65:54 06:08 57:34 46,6 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 23:05 15/3 05:49 11 06:57 10,5 km/t 72:51 06:44 64:18 46,9 73 km 826 km
Karasjok 15/3 12:46 15/3 20:47 10 06:57 12,2 km/t 79:48 08:01 72:19 47,5 85 km 911 km
Jotka 16/3 04:49 16/3 04:49 10 08:02 10,3 km/t 87:50 00:00 72:19 45,2 83 km 994 km
Alta 16/3 09:18 10 04:29 11,2 km/t 92:19 72:19 43,9 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 29min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:29 Tana 11/3 01:23 11/3 17:54 16:31
08:00 Karasjok 15/3 12:46 15/3 20:47 08:01