Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
19. juli 05:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
114. Trine Kristiansen Lyrek Alta

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 48min 9/3 16:35 9/3 16:35 0 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 00min 9/3 20:35 9/3 23:43 3h 08min 14 / 14
3 Levajok 1 5h 51min 10/3 05:34 10/3 10:32 4h 58min 14 / 14
4 Tana 9h 13min 10/3 19:45 11/3 01:04 5h 19min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 14min 11/3 08:18 11/3 09:54 1h 36min 14 / 13
6 Kirkenes 7h 54min 11/3 17:48 12/3 10:13 16h 25min 13 / 12
7 Neiden 2 10h 47min 12/3 21:00 13/3 02:07 5h 07min 12 / 10
8 Varangerbotn 6h 31min 13/3 08:38 13/3 13:35 4h 57min 10 / 9
9 Sirbma 6h 50min 13/3 20:25 13/3 23:37 3h 12min 9 / 9
10 Levajok 2 7h 36min 14/3 07:13 14/3 07:27 14min 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 12:47 9/3 16:35 3h 48min 14 34 / 25
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 16:35 9/3 20:35 4h 00min 14 25 / 8
3 Skoganvarre - Levajok 1 9/3 23:43 10/3 05:34 5h 51min 14 7 / 4
4 Levajok 1 - Tana 10/3 10:32 10/3 19:45 9h 13min 14 5 / 4
5 Tana - Neiden 1 11/3 01:04 11/3 08:18 7h 14min 14 6 / 3
6 Neiden 1 - Kirkenes 11/3 09:54 11/3 17:48 7h 54min 13 1 / 1
7 Kirkenes - Neiden 2 12/3 10:13 12/3 21:00 10h 47min 12 2 / 3
8 Neiden 2 - Varangerbotn 13/3 02:07 13/3 08:38 6h 31min 10 2 / 4
9 Varangerbotn - Sirbma 13/3 13:35 13/3 20:25 6h 50min 9 8 / 8
10 Sirbma - Levajok 2 13/3 23:37 14/3 07:13 7h 36min 9 5 / 5
11 Levajok 2 - Karasjok 14/3 07:27   0 9 5 /