Reload
FL1000 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 12:14
Siste oppdatering: 17. mars 2013
19. juli 04:25
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
114. Trine Kristiansen Lyrek Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 9/3 12:47 14
Jotka 9/3 16:35 9/3 16:35 14 03:48 13,2 km/t 03:48 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 9/3 20:35 9/3 23:43 14 04:00 14,5 km/t 07:48 03:08 03:08 28,7 58 km 108 km
Levajok 1 10/3 05:34 10/3 10:32 14 05:51 13,3 km/t 13:39 04:58 08:06 37,2 78 km 186 km
Tana 10/3 19:45 11/3 01:04 14 09:13 12,7 km/t 22:52 05:19 13:25 37,0 117 km 303 km
Neiden 1 11/3 08:18 11/3 09:54 13 07:14 13,0 km/t 30:06 01:36 15:01 33,3 94 km 397 km
Kirkenes 11/3 17:48 12/3 10:13 12 07:54 9,5 km/t 38:00 16:25 31:26 45,3 75 km 472 km
Neiden 2 12/3 21:00 13/3 02:07 10 10:47 11,6 km/t 48:47 05:07 36:33 42,8 125 km 597 km
Varangerbotn 13/3 08:38 13/3 13:35 9 06:31 12,6 km/t 55:18 04:57 41:30 42,9 82 km 679 km
Sirbma 13/3 20:25 13/3 23:37 9 06:50 10,8 km/t 62:08 03:12 44:42 41,8 74 km 753 km
Levajok 2 14/3 07:13 14/3 07:27 9 07:36 9,6 km/t 69:44 00:14 44:56 39,2 73 km 826 km
Karasjok 00:00 69:44 44:56 39,2 85 km 911 km
Jotka 83 km 994 km
Alta 50 km 1044 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 24h + 22min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
16:22 Kirkenes 11/3 17:48 12/3 10:13 16:25
08:00 Karasjok