Finnmarksløpet

Webshop

Løypebeskrivelse Finnmarksløpet

DENNE SIDEN VIL IKKE BLI FULLSTENDIG OPPDATERT FØR JANUAR 2018
VI HAR EN REKKE NYE STREKNINGER SOM MÅ TRACKES OG SKRIVES OM ETTER AT LØYPEMANNSKAP HAR KJØRT GJENNOM FOR FØRSTE GANG.
FOR JUNIORKLASSE ER ALT SOM I 2017.

NB! Fra og med løpet i 2011 kan men alternativt til kartbunken i M711 serien (se nedenfor) ha med:
Kart i målestokk 1:250.000 med inntegna løype OG GPS med innlagt løype.
(GPS'en skal kunne være operativ (ha strøm) gjennom hele løpet)

Kart i 1:250 000:

FL-500:
Jakt- og fiskekart 14 (Finnmarksvidda)
Jakt- og fiskekart 15 (Finnmark Nord)

FL-1200:
Jakt- og fiskekart 14 (Finnmarksvidda)
Jakt- og fiskekart 15 (Finnmark Nord)
Jakt- og fiskekart 16 (Finnmark Øst)

Kartene i Jakt- og fritidsserien er i alle fall å få tak i på linkene:

GPS koordinater for begge løypene kan du laste ned, klikk her (Oppdatert)

 

På www.nordatlas.no kan man  finne detaljerte løypetraseer lagt inn i det digitale kartet. Du finner løypene og sjekkpunkter under kategorien “Hundekjøring og Kiting”.

 

Tabell over kartene i M-711 serien, 1:50 000:

VESTLIG DEL (O - Bare FL-1000 14-spann, L - Bare FL-500 8-spann)

 

 

 

 

 

 

 

2135-II/O
ULLU-
GAISSA

1834-I
ALTA

1934-IV
GARGIA

1934-I
COKKA-
RASSA

2034-IV
SKOGAN-
VARRI

2034-I
HALKA-
VARRI

2134-IV
RASTI-
GAISSA

2134-I/O
VIDDAS-
OAIVI

 

1934-III
SUOLU-
VUOBME

1934-II
IESJAVRI

2034-III
STIIPAN-
AVZI

 

2134-III
VAL-
JOKKA

 

 

 

1933-I/ L
SUOSS-
JAVRI

2033-IV
IES-
JOKKA

2033-I
KARAS-
JOK

 

 

 

ØSTLIG DEL - BARE ÅPEN KLASSE

 

 

 

2235-I
SMAL-
FJORD

 

 

 

 

2135-II
ULLU-
GAISSA

2235-III
SIRBMA

2235-II
POLMAK

2335-III
VAR-
ANGER-
BOTN

 

 

 

2134-I/O
VIDDAS-
OAIVI

 

 

2334-IV
GUORRU-
NJUNIS

2334-I
BUGØY-
FJORD

 

 

 

 

 

 

2334-II
NEIDEN

2434-III
HØY-
BUKT-
MOEN

2434-II
KIRKE-
NES

 

 

 

 

2333-I
VAGGA-
TEM

2433-IV
SKOG-
FOSS

 

 

 

Om kartene og løypa

Løypebeskrivelsen er skrevet ut fra et kjørersynspunkt. For å få et best mulig utbytte av lesinga er det en fordel å følge med på kartbladene i serien M-711. Disse kartene er de eneste over dette området som egner seg til å orientere etter, - om det skulle bli nødvendig.

Størstedelen av løypa følger de gamle ferdselsårene/ skuterløypene på vidda som er merka av kommunene med bjørkekvister, 1 til 2 meter høye. I disse områdene er arrangørenes merking med de karakteristiske blå stikkene, begrensa til steder der man kan kjøre feil, samt noen"bekreftelser" med nokså lange mellomrom. De strekkene som knytter sammen de kommunale løypene, er merka spesielt av arrangøren.

Kart med inntegna løypetraseer vil være tilgjengelig i infokiosken fra tirsdag slik at en får tegna inn løypa i sine egne kart. På kjørermøtet vil det bli gitt spesiell informasjon om merking, vanskelige partier, o.l.
Lange strekker følger løypene kartmerkinga for vinterveg ( =====) i blått. Navnene på kartbladene og stasjonene angis med STORE BOKSTAVER i beskrivelsen.

Følgeskutere kjører strekkene mellom stasjonene et par timer før ledende spann og sørger for at merkinga er på plass. Til tross for at det brukes titusenvis av kroner hvert år for å merke Finnmarksløpstraseen, er det ikke alltid at målsettinga om at løypa i maksvær skal kunne kjøres uten kart, kan nås.

Det er derfor en helt nødvendig kvalifikasjon for å delta i et løp som dette at man kan bevege seg i terrenget etter kart og kompass/ GPS. En nødvendig kvalifikasjon på linje med å kunne ta vare på seg selv og hundene sine ute der, i en 3- til 4-dagers vinterstorm med opptil orkan styrke i kastene.

 

 

varri = fjell
oaivi = kolle / fjell
cåkka (utt.tsjåkka) = tind
jåkka = elv
njarga = nes
javri = vann
luobbal = mindre vann i tilknytning til et større, ofte kalt"kjos" på norsk.

 

gurra                       = trang dal/ kløft
vuobmi                     = (skog) dal