Finnmarksløpet

Webshop

Løypebeskrivelse Finnmarksløpet

Løypebeskrivelsen for FL-junior og FL-500 er ikke oppdatert i 2018, kommer innen uke 6.
Løypebeskrivelsen for FL-1200 er oppdatert.

Løypebe

NB! Fra og med løpet i 2011 kan men alternativt til kartbunken i M711 serien (se nedenfor) ha med:
Kart i målestokk 1:250.000 med inntegna løype OG GPS med innlagt løype.
(GPS'en skal kunne være operativ (ha strøm) gjennom hele løpet)

Kart i 1:250 000:

FL-500:
Jakt- og fiskekart 14 (Finnmarksvidda)
Jakt- og fiskekart 15 (Finnmark Nord)

FL-1200:
Jakt- og fiskekart 14 (Finnmarksvidda)
Jakt- og fiskekart 15 (Finnmark Nord)
Jakt- og fiskekart 16 (Finnmark Øst)

Kartene i Jakt- og fritidsserien er i alle fall å få tak i på linkene:

GPS koordinater for begge løypene kan du laste ned, klikk her (Oppdatert)

 

På www.nordatlas.no kan man  finne detaljerte løypetraseer lagt inn i det digitale kartet. Du finner løypene og sjekkpunkter under kategorien “Hundekjøring og Kiting”.

 

Om kartene og løypa

Løypebeskrivelsen er skrevet ut fra et kjørersynspunkt. For å få et best mulig utbytte av lesinga er det en fordel å følge med på kartbladene i serien M-711. Disse kartene er de eneste over dette området som egner seg til å orientere etter, - om det skulle bli nødvendig.

Størstedelen av løypa følger de gamle ferdselsårene/ skuterløypene på vidda som er merka av kommunene med bjørkekvister, 1 til 2 meter høye. I disse områdene er arrangørenes merking med de karakteristiske blå stikkene, begrensa til steder der man kan kjøre feil, samt noen"bekreftelser" med nokså lange mellomrom. De strekkene som knytter sammen de kommunale løypene, er merka spesielt av arrangøren.

Kart med inntegna løypetraseer vil være tilgjengelig i infokiosken fra tirsdag slik at en får tegna inn løypa i sine egne kart. På kjørermøtet vil det bli gitt spesiell informasjon om merking, vanskelige partier, o.l.
Lange strekker følger løypene kartmerkinga for vinterveg ( =====) i blått. Navnene på kartbladene og stasjonene angis med STORE BOKSTAVER i beskrivelsen.

Følgeskutere kjører strekkene mellom stasjonene et par timer før ledende spann og sørger for at merkinga er på plass. Til tross for at det brukes titusenvis av kroner hvert år for å merke Finnmarksløpstraseen, er det ikke alltid at målsettinga om at løypa i maksvær skal kunne kjøres uten kart, kan nås.

Det er derfor en helt nødvendig kvalifikasjon for å delta i et løp som dette at man kan bevege seg i terrenget etter kart og kompass/ GPS. En nødvendig kvalifikasjon på linje med å kunne ta vare på seg selv og hundene sine ute der, i en 3- til 4-dagers vinterstorm med opptil orkan styrke i kastene.

 

 

varri = fjell
oaivi = kolle / fjell
cåkka (utt.tsjåkka) = tind
jåkka = elv
njarga = nes
javri = vann
luobbal = mindre vann i tilknytning til et større, ofte kalt"kjos" på norsk.

 

gurra                       = trang dal/ kløft
vuobmi                     = (skog) dal