Finnmarksløpet

Webshop

Deltakerinformasjon Finnmarksløpet

OBS. All informasjon under streken gjelder FL-2017. Flere av punktene under vil endres for 2018. Oppdatering vil skje innen oktober 2017.Oppdtaert 14.09.2016

Deltakerinformasjon Finnmarksløpet 2017

Registreringskontor 

Finnmarksløpet vil ha åpent registreringskontor fra tirsdag uka før løpet kl. 11.00. (Se Program) til torsdag kl. 14.00.

REGISTRERING

NB! Alle deltakere SKAL personlig registrere seg før kjørermøte torsdag.

Her skal deltaker:

• Levere inn liste med chipsnummer for hunder som er aktuell for start i løpet  i to eksemplarer. Til 1000 km/ 14-spann maks 16 hunder og til 500 km/ 8-spann maks 10 hunder, junior 6-spann maks 8 hunder.  Hundeliste - navn og chipnummer 

• Levere inn egen Egenerklæring underskrevet med personlig underskrift fra hundekjører. Last ned erklæringa, Egenerklæring kjører

• Ta med reservefôret til hundene for kontrollveiing og forsegling

• Legge frem vaksinasjonsattester for hundene, alder og nødvendige vaksinasjoner sjekkes (se veterinærsidene for nærmere presisering)

• Alle utenlandske hundekjørere skal legge frem dokumentasjon på innførsel dato og godkjent vaksinering – se informasjon på veterinærsidene  og link til Mattilsynets hjemmesider

• Forevise godkjent NHF lisens eller tegne en engangslisens

På rennkontoret vil du finne kart med detaljert inntegning av løypene samt at du får anledning til å betale lisensen til NHF.

Pre race check (obligatorisk)

Obligatorisk sjekk av alle hunder blir utført onsdag (FL-1000) og fredag (FL-500/junior) før løpsstart. Alle deltakere vil få informasjon pr e-post om oppmøtested og tid.

 

Finnmarksløpsplaketten

Alle som fullfører Finnmarksløpet for første gang får en plakett i Altaskifer. Plaketten er 35 x 45 cm. med Finnmarksløpslogo innfrest.

Førstegangskjører: Alle regnes som "Rookie" i klassen de stiller til de har fullført.

Premiering

Det er pengepremier, gavepremier og vandrepremier i Finnmarksløpet. Egne utmerkelser etter rundt antall fullførte løp.

Full oversikt over premiering finnes her.

  

Showløp

Alle deltakere i FL-1000 må delta i showløp med gjest i sleden. Informasjon om showløpt vil bli tilsendt på e-post senest 14 dager før løpsstart.

 

Stasjoner/sjekkpunkt

Hvilerom /hytter på stasjonene vil i utgangspunktet være forbeholdt kjørere. Finnmarksløpet har ingen tilbud til kjørere og "handlere" som vil ha egne rom/hytter. Egne bestillinger anbefales, mer informasjon om overnatting her.

 

Depot

Se egen side

Restdepot/igjensatte hunder

Vi ber om at følgebilene tar med seg sine egne restdepot samt igjensatte hunder fra stasjonene etter at kjøreren har forlatt, og at de deltakere som ikke har følgebil gjør avtale med andre. Restdepotsekker som ikke er pakket forsvarlig og merket med navn, vil bli betraktet som søppel.

 

Handler/handlerbil

Finnmarksløpet anbefaler at alle deltakere har handler(e) og følgebil som følger kjøreren fra stasjon til stasjon. En handler per spann skal møte på kjørermøtet. Det bør være minst to sjåfører på hver bil. Bilen bør ha hundekasse med plass til hele hundespannet.

Kart

Det er obligatorisk med et komplett kartsett av serien M-711/ STATKART (1:50.000) over traseen i sleden. Disse kartene fås kjøpt eller bestilt i de aller fleste norske bokhandlere.

NB! Alternativt til kartbunken i M711 serien (se nedenfor) kan man ha med:

Kart i målestokk 1:250.000 med inntegna løype OG GPS med innlagt løype.

(GPS'en skal kunne være operativ (ha strøm) gjennom hele løpet)

Kart i 1:250 000:

FL-500:

Jakt- og fiskekart 14 (Finnmarksvidda)

Jakt- og fiskekart 15 (Finnmark Nord)

FL-1000:

Jakt- og fiskekart 14 (Finnmarksvidda)

Jakt- og fiskekart 15 (Finnmark Nord)

Jakt- og fiskekart 16 (Finnmark Øst)

Kartene i Jakt- og fritidsserien er i alle fall å få tak i på linkene:

www.kartbutikken.no

http://www.naturogfritid.no/default.asp?VS=liste&vl=L&sokopd=JA

 

GPS koordinater for begge løypene kan du laste ned, klikk her

Vi kan ikke garantere at bokhandlere i Alta vil ha et tilstrekkelig antall av alle kartene inne. Det vil ikke bli solgt kart på kjørermøtet.

Tabell over nødvendige kart:

VESTLIG DEL (O - Bare for FL-1000, L - Bare for FL-500/FL-junior)

 

 

 

 

 

 

2135-II/O
ULLU-
GAISSA

1834-I
ALTA

1934-IV
GARGIA

1934-I
COKKA-
RASSA

2034-IV
SKOGAN-
VARRI

2034-I
HALKA-
VARRI

2134-IV
RASTI-
GAISSA

2134-I/O
VIDDAS-
OAIVI

 

1934-III
SUOLU-
VUOBME

1934-II
IESJAVRI

2034-III
STIIPAN-
AVZI

 

2134-III
VAL-
JOKKA

 

 

 

1933-I/ L

SUOSS-

JAVRI

2033-IV
IES-
JOKKA

2033-I
KARAS-
JOK

 

 

ØSTLIG DEL - BARE FL-1000

 

 

2235-I
SMAL-
FJORD

 

 

 

 

2135-II
ULLU-
GAISSA

2235-III
SIRBMA

2235-II
POLMAK

2335-III
VAR-
ANGER-
BOTN

 

 

 

2134-I
VIDDAS-
OAIVI

 

 

2334-IV
GUORRU-
NJUNIS

2334-I
BUGØY-
FJORD

 

 

 

 

 

 

2334-II
NEIDEN

2434-III
HØY-
BUKT-
MOEN

2434-II
KIRKE-
NES

 

 

 

 

2333-I
VAGGATEM

2433-IV
SKOG-
FOSS