Finnmarksløpet

Webshop

Påmelding

Vi oppfordrer deg til å lese grundig gjennom informasjonen under, likeså plikter hver deltakere til å gjøre seg kjent med NHFs og løpets regelverk.

Maksimalt antall deltakere og etterpåmelding

Arrangør forbeholder seg retten til å stanse påmeldingen tidligere enn annonsert dersom antallet deltakere blir for høyt. Eventuell ny frist for påmelding vil bli annonsert på vår hjemmeside.
Det er mulig å søke om etterpåmelding (påmelding etter siste frist). Hvis denne godkjennes koster påmeldingen kr 2 000 ekstra uavhengig av klasse. 

Generell informasjon

Startkontingenten dekker servicen på alle stasjonene, obligatorisk pre race check utført av våre løpsveterinærer i Alta før løpsstart, banketter (unntatt drikkevarer) samt transport av halm og depotsekkene til alle depotstasjonene. Kjørerne kan ta med seg én handler gratis på start- og avslutningsbankett.

Startlisensen til NHF må fremvises ved registrering før løpet. Denne kan betales på Finnmarksløpets registreringskontor.

For mer informasjon og spørsmål om påmelding kontakt:

Trond Anton Andersen +47 900 81 519. E-post: signup@finnmarkslopet.noPåmelding FL-junior

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå, innholdet i teksten under før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

•   Startkontingent er 3 000 kroner.
•   Nedre aldersgrense i FL-junior er fylte 15 år kalenderåret løpet starter, øvre aldersgrense er ikke eldre enn 18 år kalenderåret løpet starter. I 2018 er startdagen 10. mars.
•   For å få starte FL-junior må deltaker ha kjørt et langdistanseløp på minimum 100 kilometer med minimum ett sjekkpunkt. Deltakere som ikke har oppfylt kvalifiseringskrav ved påmelding, må selv sørge for å sende dokumentasjon på oppfylt kvalifisering innen 20. februar 2018. Dokumentasjonen sendes til signup@finnmarkslopet.no .
•   For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside, må en registreringsavgift på kr 1 000 være innbetalt vår konto. Registreringsavgiften er en del av den totale startkontingenten, men betales ikke tilbake ved avmelding.
Frist for å melde seg på FL-junior er innen 15. februar 2018. Frist for å være med i trekning av startnummer er innen 30. september. Frist for innbetaling av hele startkontingenten er innen 15. februar 2018. Tilbakebetaling av startkontingent ved avmelding innen 15. desember 2017 refunderes 50 % av startkontingenten dvs 1 500 kroner  Etter 15. desember = ingen refusjon, heller ikke ved sykemelding eller veterinærattest. Deltakeren kan sjekke ut egen ferie og fritidsforsikring.
•   Regelverk for FL-junior finner du her. Vær oppmerksom på at endringer kan komme.
•   Finnmarksløpets bankkonto: 4901.12.42765.
•   IBAN: NO94 4901 1242 765 (papir)/ NO9449011242765 (elektronisk)
•   SWIFT: SNOWNO22 Sparebanken Nord-Norge Markvn. 2, 9503 Alta.
•   Vær nøye med å oppgi navn og adresse!
•   For mer informasjon. signup@finnmarkslopet.no

ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA


Påmelding FL-500 

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå, innholdet i teksten under før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.

•   Startkontingent er 6 000 kroner.
•   Aldersgrense for å delta er 18 år.
•   For å få starte FL-500 må deltaker oppfylle kvalifiseringskrav til Finnmarksløpets 14-spann klasse, eller ha gjennomført et langdistanseløp på minimum 150 kilometer med minimum ett sjekkpunkt innen de siste tre sesonger. Deltakere som ikke har oppfylt kvalifiseringskrav ved påmelding må selv sørge for å sende dokumentasjon på oppfylt kvalifisering, innen 20. februar 2018. Dokumentasjonen sendes til signup@finnmarkslopet.no
•   For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside, må registreringsavgift på 2 000 kroner være innbetalt vår konto. Registreringsavgiften er en del av den totale startkontingenten, men betales ikke tilbake ved avmelding.
•   Frist for å melde seg på er innen 30. november 2017. Frist for å være med i trekning av startnummer er innen 30. september. Frist for innbetaling av hele startkontingenten er innen 30. november 2017.
•   Ved avmelding innen 15. desember 2017 refunderes 50% av startkontingenten.  Etter 15. desember = ingen refusjon, heller ikke ved sykemelding eller veterinærattest. Deltakeren kan sjekke ut egen ferie og fritidsforsikring.
•   Regelverk for FL-500. Vær oppmerksom på at endringer kan komme.
•   Finnmarksløpets bankkonto: 4901.12.42765.
•   IBAN: NO94 4901 1242 765 (papir)/ NO9449011242765 (elektronisk)
•   SWIFT: SNOWNO22 Sparebanken Nord-Norge Markvn. 2, 9503 Alta.
•   Vær nøye med å oppgi navn og adresse!
•   For mer informasjon: signup@finnmarkslopet.no

ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA


Påmelding FL-1200

Det er svært viktig å lese gjennom, samt forstå, innholdet i teksten under før man fyller ut det elektroniske påmeldingsskjemaet.
•   Startkontingent er 12 000 kroner.
•   Aldersgrense for å delta er 18 år.
•   For å få starte FL-1200 må deltaker ha gjennomført Finnmarksløpet 500, Femundløpet 600, Bergebyløpet 650 eller et tilsvarende langdistanseløp på minimum 500 kilometer med minimum ett sjekkpunkt innen de siste fem sesonger. Deltakere som ikke har oppfylt kvalifiseringskrav ved påmelding må selv sørge for å sende dokumentasjon på oppfylt kvalifisering, innen 20. februar 2018. Dokumentasjonen sendes til signup@finnmarkslopet.no
•   For å få påmeldingen godkjent og lagt ut på vår hjemmeside, må en registreringsavgift på 2 000 kroner være innbetalt vår konto. Registreringsavgiften er en del av den totale startkontingenten, men betales ikke tilbake ved avmelding. Dersom deltaker ikke får starte løpet grunnet for høyt antall deltakere, betales hele startkontingenten tilbake.
•   Frist for å melde seg på, er innen 30. november 2017. Frist for å være med i trekning av startnummer er innen 30. september. Frist for innbetaling av hele startkontingenten er 30. november 2017.
•   Ved avmelding innen 15. desember 2017 refunderes 50% av startkontingenten. Etter 15. desember = ingen refusjon, heller ikke ved sykemelding eller veterinærattest. Deltakeren kan sjekke ut egen ferie og fritidsforsikring.
•   Regelverk for FL-1200 finner du her. Vær oppmerksom på at endringer kan komme.
•   Finnmarksløpets bankkonto: 4901.12.42765.
•   IBAN: NO94 4901 1242 765 (papir)/ NO9449011242765 (elektronisk)
•   SWIFT: SNOWNO22 Sparebanken Nord-Norge Markvn. 2, 9503 Alta.
•   Vær nøye med å oppgi navn og adresse!

For mer informasjon. signup@finnmarkslopet.no

ELEKTRONISK PÅMELDINGSSKJEMA