Finnmarksløpet

Webshop

Depot

DEPOT INFO

Oppdatert 22.02.2018

HVOR SKAL DEPOTSEKKER AVLEVERES.

Deltaker avleverer depotsekkene på Skillemoen langs E45, samme sted som Pre race check, torsdag mellom kl. 09.00 og 15.00

Sekkene legges på anvist plass på traileren som er parkert på parkeringsplassen. Det er delt av og merket av forskjellige rom til de forskjellige sjekkpunktene på bilen. Vær nøye med at dine sekker blir lagt i riktig rom for det sjekkpunkt som depotsekken skal til. Deltaker må signere på lister at depot er levert inn.

Det er den enkelte kjørers ansvar og legge sine depotsekker i riktige rom på bilen.

HVORDAN MERKE/EMBALLERE DITT UTSTYR.

Du bør pakke ditt for/utstyr på best mulig måte med solide sekker eks .potetsekker av nylon da disse viser seg å være av den beste og sikreste typen både når det gjelder styrke og ved merking (du skriver direkte på sekken). Vår erfaring ved bruk av plast eller papirsekker er at disse lett revner og ikke på noen måte er å anbefale. Depot som ikke er forsvarlig pakket og merket med stasjon og fullt kjørernavn kan risikere å havne helt andre steder enn tenkt. Finnmarksløpet tar seg ikke ekstra bryderi med sekker som er slurvete pakket og merket!

Velger du å bruke kjølebagger bør disse være av en slik utførelse at de tåler en støyt.

MERK DITT UTSTYR MED DITT NAVN OG NAVN PÅ SJEKKPUNKT.

Dere bør tenke på at det er om lag 45 TIL 50 tonn for og utstyr som skal transporteres ut med traileren, så pakk og merk dine sekker skikkelig.

Det er ikke tillat og sende brennbare eller helseskadelige væsker med depotsekkene.

HALMFORDELING TIL SPANNENE.

Det blir levert ut en hel halmball (ca 26kg) til FL-1000 klasse på hvert sjekkpunkt. I FL-500 blir det utlevert en halv halmball på Joatka 1, Mollisjok, Karasjok og Levajok. Det blir utlevert en og en hel på Jergul og Skoganvarre

SISTE FRIST FOR LEVERING ER TORSDAG KL. 15:00. DET VIL IKKE BLI GITT DISP. FOR LEVERING ETTER DETTE TIDSPUNKT.

Hvis det skulle være noen spørsmål er jeg å treffe på telefon 997 985 99

Med hilsen
Alf Thrane
(depotansvarlig)